Přezkušování vojáků stálého stavu složek rektorátu UO ze znalostí základních řádů jako jedné z oblastí vojensko-odborné přípravy vedoucích pracovníků, velitelů a štábů.

Otázky a odpovědi jsou vytvořeny dle ustanovení Zákl-1 a Zákl-2.

Kurz je možné využít po dohodě s vedoucím POOd i jinými složkami UO.