Přístupné od 15.6.2020 do 15.9.2020.

Školení se provádí 1x ročně na základě platných legislativních norem, Státní politiky životního prostředí ČR, ISO 14001, Standardizační dohody NATO - STANAG 7141 (Společná NATO doktrína ochrany životního prostředí při vojenské činnosti pod vedením NATO) a Nařízení hlavního ekologa MO AČR.

Opravný termín je k dispozici od 07,00 hod dne 12.10.2020 do 20.11.2020 24,00 hod.

 

Na základě Zákona č.133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně je stanoveno zaměstnancům organizace (dle kategorie) absolvovat školení se závěrečným testem.

Vedoucí zaměstnanci - při nástupu zaměstnance do pracovního poměru, při změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pravidelně nejméně 1x za 3 roky.

Zaměstnanci - při nástupu zaměstnance do pracovního poměru, při změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pravidelně nejméně 1x za 2 roky.

Opravný termín je k dispozici od 07,00 hod dne 12.10.2020 do 20.11.2020 24,00 hod.

Na základě zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce je stanoveno zaměstnancům organizace absolvovat školení se závěrečným testem, dle kategorie (vedoucí zaměstnanec, zaměstnanec).

Zaměstnanci - při nástupu zaměstnance do pracovního poměru, při změně pracovního zařazení nebo změně druhu práce, při zavedení nové technologie nebo změně ve výrobních, pracovních a technologických postupech, při dalších okolnostech, které mohou mít nebo mají přímý vliv na bezpečnost práce (nutno provést bez zbytečného odkladu), pravidelně nejméně 1x ročně.

Opravný termín je k dispozici od 07,00 hod dne 12.10.2020 do 20.11.2020 24,00 hod.