Pravidla používání vozidel v rezortu MO (RMO č. 4/2018), čl. 7:        

"Velitel vozidla je povinen:

a) absolvovat školení podle čl. 30 odst. 4 tohoto rozkazu. Následující školení musí absolvovat v době, aby při plnění úkolů velitele vozidla neuplynulo od posledního školení 12 kalendářních měsíců následujících po měsíci posledního školení."

 
  DISTANČNÍ E-LEARNINGOVÝ KURZ