KURZ GENERÁLNÍHO ŠTÁBU - KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA - zahájení v 04/2019

0.0 ORGANIZAČNÍ POKYNY - KGŠ-K 2019-2020

3.0 VOJENSKÉ UMĚNÍ - KGŠ-K 2019-2020

3.1 Teorie války a vojenského umění - KGŠ-K - 2019-2020

3.2 Krizové řízení, plánování operací na strategické a operační úrovni - KGŠ-K - 2019-2020

3.3 Zabezpečení a podpora v operacích - KGŠ-K - 2019-2020

3.4 Podpůrná tématika - KGŠ-K - 2019-2020

5.0 PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ - KGŠ-K 2019-2020