KURZ GENERÁLNÍHO ŠTÁBU - KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA - zahájení v 04/2019

0.0 ORGANIZAČNÍ POKYNY - KGŠ-K 2019-2020

1.0 POKROČILÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ STUDIA - KGŠ-K 2019-2020

2.0 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A OBRANNÉ PLÁNOVÁNÍ - KGŠ-K 2019-2020

2.1 Nástroje strategického řízení - KGŠ-K 2019-2020

2.2 Obranné plánování a plánování schopností - KGŠ-K 2019-2020

2.3 Strategické řízení v rezortu MO - KGŠ-K 2019-2020

3.0 VOJENSKÉ UMĚNÍ - KGŠ-K 2019-2020

5.0 PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ - KGŠ-K 2019-2020