Kurz generálního štábu - kombinovaná forma studia (zahájení v 06/2020)

0.0 ORGANIZAČNÍ POKYNY - KGŠ-K 2020-2021

1.0 POKROČILÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ STUDIA - KGŠ-K 2020-2021

1.1 Bezpečnostní teorie - KGŠ-K 2020-2021

1.2 Mezinárodní bezpečnostní architektura - KGŠ-K 2020-2021

1.3 Aktuální bezpečnostní situace ve světě - KGŠ-K 2020-2021

1.4 Bezpečnost a obrana České republiky - KGŠ-K 2020-2021

4.0 PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ - KGŠ-K 2020-2021