2.2 Koncepční práce v rezortu MO - KGŠ-K 2020-2021