Přečtení bezpečnostních opatření potvrďte zodpovězením testové otázky.

Test z tělesné výchovy

Test tvoří 30 otázek, které prověřují znalosti ze čtyř tematických okruhů:

  1. Normativního výnosu MO č. 12/2011 - Služební tělesná výchova v rezortu Ministerstva obrany.
  2. Nařízení NGŠ k provádění tělesné přípravy v rezortu MO v roce 2020.
  3. Základních principů sportovního tréninku.
  4. Zdravovědy.

 

Test je hodnocený splnil/nesplnil s precizováním(A-F).  Časový limit na splnění je 60 minut.