Ověření znalostí získaných během studia chemie bojových chemických látek v rámci předmětu Chemické a biologické zbraně a ochrana proti nim.

Kurz slouží k ověření znalostí problematiky ochranných prostředků dýchacích orgánů se zaměřením na konstrukci a konstrukční charakteristiky těchto prostředků

Fyzikální chemie je obor, který zkoumá děje v rámci chemických procesů. Klade si otázky související se vznikem těchto procesů, matematicky popisuje jejich průběh.