Fyzikální chemie je obor, který zkoumá děje v rámci chemických procesů. Klade si otázky související se vznikem těchto procesů, matematicky popisuje jejich průběh.