Cílem tohoto kurzu je seznámení s Bezpečnostními a provozními směrnicemi používání IS UO a vysvětlení rozdělení IS UO na podsystémy IS UO UNI a IS UO Internet. Dále pak ověření jejich porozumění pomocí testu.