Základy Linuxu

Kurz obsahuje zatím pouze závěrečný test z části Počítačové sítě. Je určen  studentům 1. ročníku FVT

 

Plán studia předmětu: ITV (Komunikační a informační technologie a NEC)

1
Informační věk, informační společnost a vojenství
Ukázat pouze téma 1
2
Vymezení základních pojmů informatiky (analýza problémů a algoritmické myšlení)
Ukázat pouze téma 2
3
Úvod do problematiky NATO NEC, Strategie NATO v AČR
Ukázat pouze téma 3
4
Informační zabezpečení v resortu MO a infrastruktura pro NEC
Ukázat pouze téma 4
5
Komunikační systémy pro NEC (systémy stacionární a polní sítě, systémy mobilní a satelitní komunikace)
Ukázat pouze téma 5
6
Základní pojmy z oblasti počítačových sítí, rozvoj Internetu
Ukázat pouze téma 6
7
Síťové prostředí pro vedení operací
Ukázat pouze téma 7
8
Normy a legislativa v oblasti informační bezpečnosti, ochrana a bezpečnost v prostředí NEC
Ukázat pouze téma 8
9
Modelování a simulace bojové činnosti
Ukázat pouze téma 9
10
Použití systému OTS VŘ pozemních sil
Ukázat pouze téma 10