1.3 Strategické řízení v rezortu MO KGŠ-P 2018-2019