3.3 Velení a řízení, krizové řízení v OS ČR KGŠ-P 2018-2019