Kurz obsahuje studijní materiály zaměřené na rozšíření slovní zásoby a zdokonalování řečových dovedností v anglickém jazyce - obsahuje texty k NATO.