Informace o výuce v učební skupině
Vyučující PhDr. Ivana Čechová, Ph.D. E-mail ivana.cechova @unob.cz
Kancelář K44/257 Konzultační hodiny úterý 14.00-16.00 Telefon 443908

Informace ke studiu
Akademický rok 2013/2014 Učební skupina 2 DSP FVT
Učebna K44/266 Doba výuky
Sylabus/Modul/Studijní literatura

Academic English, NEF Upper-intermediate

Semestr Zimní Výstupní požadavek Zkouška
Zpracoval Čechová Datum/Schválil VOd 2.9.2013