Informace o výuce v učební skupině
Vyučující Mgr. Iveta Macháčková E-mail iveta.machackova@unob.cz
Kancelář Š1/115 Konzultační hodiny stř 11:00-13:00 Telefon 442148

Informace ke studiu
Akademický rok 2015/2016 Učební skupina 1.MN FVT NJ
Učebna Š1/211 Doba výuky čtvr 3-4
Sylabus/Modul/Studijní literatura

Deutsch eins, zwei (lekcage 10-14) + Stanag

Semestr Zimní Výstupní požadavek Zápočet
Zpracoval Macháčková Datum/Schválil VOd 30.8.2015