eLearningová podpora pro Kurz strategického řízení obrany

Typ kurzu:
Odborný, průběžné vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru v souladu se služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 9/2015

Forma studia:
Kombinovaná

Délka studia:
Tři týdenní studijní soustředění po dobu 3 měsíců v souladu s plánem výuky