....   Název programu:   Kurz generálního štábu - doplňkový (národní minimum)  
  Forma studia:   Distanční
  Délka studia:   březen - červen 2020