Cíle
Seznámit absolventa se současnými směry výzkumu a vývoje chemických zbraní, BCHL a ochrany proti nim a s hrubým obsahem základních standardizačních dohod NATO týkajících se zdravotnické ochrany proti chemickým zbraním.
 
Znalosti
- Základní fyzikální a chemické vlastnosti aktuálních typů bojových chemických látek (BCHL) ve vztahu k jejich chování v terénu a toxickému účinku na organismus,
- toxikinetika, toxidynamika, diagnostika (anamnéza, klinické a laboratorní vyšetření), diferenciální diagnostika a terapie akutních otrav aktuálními typy BCHL
- léčebně odsunová charakteristika jednotlivých skupin BCHL
- zásady prvotního a doplňkového odmořování, hygienická očista osob
- zásady zdravotnicko-protichemické expertizy vody a potravin
 
Dovednosti
- řídit léčebně odsunové zabezpečení chemických bojových ztrát na úrovni Role 1-3
- provádět diagnostické, prognostické a odsunové třídění chemických bojových ztrát
- poskytovat v indikovaném rozsahu lékařskou pomoc chemickým bojovým ztrátám v polních zdrav. zařízeních Role 1-3
- provádět zdravotnický dozor nad výcvikem v oblasti používání prostředků individuální ochrany
- organizovat toxikologické vyšetření vody a potravin a posoudit podle výsledků kontroly stupeň jejich hygienické kvality z hlediska zamoření aktuálními typy BCHL

Předmět Vojenská formacie pro studenty 4. ročníku FAR.