Určení kurzu: Pokročilý odborný kurz Odběr a transport biologických vzorků II je kariérový kurz pro příslušníky AČR, zařazených do SIBCRA (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiation Agents) a SIBA (Sampling and Identification of Biological Agents) týmů, předurčených k odběru a transportu vzorků biologické povahy na operační úrovni.

Vstupní podmínky: Do kurzu mohou být vysláni vojáci z povolání s ukončeným úplným středním vzděláním se znalostí anglického jazyka na úrovni STANAG 1, kteří jsou oprávněni seznamovat se s utajovanými informacemi charakteru minimálně „VYHRAZENÉ“.