1.0 Základy bezpečnostních a obranných studií - KVD-P - AR 2019-2020