2.3 Analytická podpora rozhodování - KVD-K - AR 2019-2020