Charakteristika studijního předmětu – Modernizace didaktických metod a inovace studijní literatury, pomůcek a laboratorního vybavení

(Klíčová aktivita 3)

Název studijního předmětu Počítačová podpora výuky matematiky s programem Maple.
Typ předmětu

dopor. ročník / semestr

Rozsah studijního předmětu hod. za týden kreditů

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Způsob zakončení

Forma výuky

P, Cv, LC

Vztah předmětu k profilu absolventa


 

Další požadavky na studenta

Vyučující

garant předmětu: Doc. RNDr. Jaromír KUBEN, CSc.

vyučující předmětu: PhDr. Pavlína RAČKOVÁ, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Studijní literatura a studijní pomůcky

Poznámky