Studijní opora předmětu curricula FEM – Informatika 2. pro 1.roč. LS.

-         Vloženy PowerPointové prezentace přednášek a cvičení

-         Určeno pro distanční i prezenční studium

Studijní opora předmětu curricula FEM – Informatika 1. pro 1.roč. ZS.

-         Vloženy PowerPointové prezentace přednášek a cvičení

-         Určeno pro distanční i prezenční studium