Rekvalifikační kurz je realizován v souladu s dokumentem Vzdělávací aktivity v roce 2013, p.č. 1175 a akreditací MŠMT č.j. 14074/10-24/443

Kurz je realizován v souladu s dokumentem Vzdělávací aktivity v roce 2019.

Obsah kurzu:

- procesy, nástroje a techniky projektového managementu v souladu s mezinárodními standardy IPMA, PMI a ISO norem vztahujícím se k této problematice.