Název studijního programu                               Teorie obrany státu

Typ studijního programu                                  doktorský

Forma studia                                                       prezenční, kombinovaná

Standardní doba studia                                      4 roky

Jazyk studia                                                         český

Udělovaný akademický titul                              Ph.D.

Rigorózní řízení                                                  ne

Garant studijního programu                             pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.

V průběhu studia v DSP TOS bude možné zaměřit se prostřednictvím volby studijních předmětů na problematiku:

-Řízení obrany státu,
-Zbraní hromadného ničení, škodlivin a ochrany proti nim,
-Modelování a simulace procesů v oblasti obrany a bezpečnosti.