Matematika je dvousemestrálním předmětem, který obsahuje čtyři části, a to matematické praktikum s algebraickými výrazy, rovnicemi a nerovnicemi a elementárními funkcemi. Dále vybrané části z lineární algebry, konkrétně vektory, matice a soustavy lineárních rovnic. V druhém semestru je předmět zaměřen na diferenciální počet funkce jedné proměnné s pojmy funkce, polynom, limita a derivace. Poslední část, integrální počet funkce jedné proměnné, se věnuje určitému a neurčitému integrálu.