Studium předmětu je zaměřeno na získání základních informací logistice, dále o problematice logistického zabezpečení organizace a bezpečnostních sborů. Student je rovněž seznámen se zásadami hospodaření s majetkem státu, způsoby zásobování majetkem, kontrolní činnosti a nakládání s nepotřebným majetkem.

Předmět je realizován v následujících blocích:

  1. základy logistiky;
  2. hospodaření s majetkem státu, veřejné zakázky a akvizice;
  3. logistické zabezpečení bezpečnostních sborů a logistika krizových stavů.