Odborný předmět pro studijní modul "Vševojskový velitel" studijního oboru "Řízení a použití ozbrojených sil" studijního programu "Ekonomika a management" (SP2014FVL).