Předmět krizové řízení je vyučován ve 4 semestrech, s celkovou dotací 196 hodin. Jedná se o  základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu. Student získá přehled o fázích krizového managementu. 3. semestr je věnován problematice managementu rizik a přírodním a antropogenním zdrojům nebezpečí. 4. semestr je zaměřen na problematiku krizového řízení na národní a místní úrovni. V 5. semestru je řešena problematika hospodářských opatření pro krizové stavy. V 6 semestru se pozornost věnuje snižování následků katastrof, tj. environmentální bezpečnosti.