Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(12. předmět z celkových 12)

Název studijního předmětu

Vojenské navigační systémy II

Typ předmětu Volitelný předmět

dopor. ročník / semestr

2/2

Rozsah studijního předmětu

24

hod. za týden

2

kreditů

2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

X

Způsob zakončení

Z

Forma výuky

P, Cv

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

- znalosti: terminologie, využití mapových podkladů, základy obsluhy přijímačů GPS, problematiky navigace;

- dovednosti: nastavení základních ručních přijímačů GPS, práce s geografickými podklady, v určení a nastavení výchozích údajů z geografických produktů;

- obecné způsobilosti: schopnost správně interpretovat nabyté poznatky,zavčas rozhodovat o správné navigaci v terénu s využitím všech dostupných prostředků především v obtížných situacích.

Další požadavky na studenta

Znalost základů práce s mapou a buzolou. Všeobecná znalost problematiky kartometrie a cíleného pohybu v terénu.

Vyučující

garant předmětu: Ing. Jan Lidmila

vyučující předmětu:  Ing. Jan Lidmila

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je poskytnout informace technického a systémového charakteru v míře nezbytné pro pochopení principů činností navigačních zařízení  Dále prohloubit znalosti studentů o navigačních systémech „GPS“, GLONASS“, GALILEO“; inerciálních navigačních systémech a autonomních navigačních systémech. Dalším cílem je procvičit studenty v praktickém použití  přijímačů GPS při určení polohy, provádění navigace a polohové lokalizaci objektů. Naučit studenty používat různé souřadnicové systémy při práci s přijímači GPS, topografickou mapou a výpočetní technikou. Hloubka podávaných informací bude odpovídat zamýšlenému profilu absolventa – manažera.

Obsahová struktura předmětu:

  1. blok: Pojmový aparát a struktura jednotlivých navigačních systémů. Příslušenství, programové vybavení  navigačních systémů;
  2. blok: Družicové navigační systémy GPS, GLONASS, GALILEO, inerciální navigační systémy, TNA3;
  3. blok: Souřadnicové systémy používané v navigačních zařízeních a při navigaci;
  4. blok: WGS 84; UTM; MGRS a jejich použití na topografických mapách;
  5. blok: Informace o souřadnicovém systému S 1942/83 a JTSK. Určování polohy;
  6. blok: Práce s různými typy přijímačů GPS. Nastavení přijímačů. Praktické postupy měření a ovládání přijímačů GPS;
  7. blok: Práce s různými typy přijímačů GPS. Nastavení přijímačů;
  8. blok: Postupy určení polohy a navigace, zaměřování různých objektů;
  9. blok: Ovládání přijímače GPS za různých podmínek v terénu.

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

4P+8Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Kontrolní práce

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě stanovených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Lidmila,J. Vojenská geografie a navigační systémy. Vyškov, VVŠ PV, 2004

Lidmila, J. Topografická příprava. Brno, UO, 2006 ISBN 80-7231-153-0

Talhofer, V. Vojenská topografie. Brno, UO, 2008. ISBN 978-80-7231-

Kolektiv autorů VGHMÚř Dobruška. GPS. MO ČR, 2005

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.