Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Zbraně a zákon

 

Název studijního předmětu

Zbraně a zákon

Typ předmětu Volitelný předmět

dopor. ročník / semestr

2/4

Rozsah studijního předmětu

24

hod. za týden

2

kreditů

2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

X

Způsob zakončení

Z

Forma výuky

P, C

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

- znalosti: základní terminologie v oblasti zbraní a střeliva, základy teorie střelby, zákon o zbraních a související vyhlášky pro potřeby získání zbrojního průkazu skupiny B;

- dovednosti: orientovat se v zákonu o zbraních a souvisejících vyhláškách, orientovat se v teorii střelby;

- obecné způsobilosti: schopnost řešit problematiku zbraní a střeliva při působení na nižších a středních manažerských nebo dalších odborných pozicích v AČR, ve veřejném i soukromém sektoru.

Další požadavky na studenta

Znalost základů teorie operačních systémů a jejich bezpečnosti. Všeobecná znalost problematiky počítačových sítí a jejich bezpečnosti.

Vyučující

garant předmětu: Ing. Hubert Štofko

vyučující předmětu: Ing. Hubert Štofko

Stručná anotace předmětu

Cílem předmětu je vybavit budoucí manažery základními znalostmi a dovednostmi v oblasti zbraní a střeliva, které jim umožní se orientovat v dané problematice a připravit se na splnění požadavků k získání zbrojního průkazu. Hloubka podávaných informací bude odpovídat vstupním předpokladům studentů.

Obsahová struktura předmětu:

  1. blok: Základy konstrukce ručních palných zbraní.
  2. blok: Základy teorie střelby.
  3. blok: Zákonná ustanovení o zbraních
  4. blok: Použití zbraní.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

10P+14Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Domácí práce

Použití zbraně občanem ČR, příslušníkem AČR, PČR, obecní policie a bezpečnostní služby.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Ministerstvo vnitra ČR. Zbraně a střelivo – právní úprava a zkušební otázky. 1. vyd. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2010. 176 s. + 1xCD. ISBN 978-80-7312-059-7.

 Ministerstvo vnitra ČR. Zkušební otázky – Zbraně a střelivo 2010. 1. vyd. Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2010. CD.

 KOVÁRN9K, Libor, MARTÍNEK, Milan. Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu. Úplné znění zákonu ke dni 1. února 2009. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 2010. 240 s. ISBN 978-80-206-1012-6.

 KOMENDA, Jan. Testový soubor ke zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz. 1. vyd. Brno: Jan Komenda, 2012. 80 s. ISBN 80-239-1108-2.

 KOMENDA, Jan. Bezpečná manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti pro žadatele o zbrojní průkaz. 3. vyd. Brno: Jan Komenda, 2004. 104 s. ISBN 978-80-254-4326-2.

 FIŠER, Miroslav. Malorážové zbraně - základy konstrukce. [U-1172] 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 2003. 360 s.

 KOMENDA, Jan. Střelivo pro ruční palné zbraně. [S-1998] 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2004. 140 s.

 KŘÍŽEK, Leonid, ČECH, Zdirad J. K. Encyklopedie zbraní a zbroje. 2. vyd. Praha: LIBRI, 1999. 328 s. ISBN 80-85983-70-2.

 HARTINK, A. E. Encyklopedie historických zbraní. 1. vyd. Praha: REBO, 2002. 240 s. ISBN 80-7234-204-5.

 HARTINK, A. E. Encyklopedie vojenských zbraní. 1. vyd. Praha: REBO, 2000. 320 s. ISBN 80-7234-123-5.

 HARTINK, A. E. Encyklopedie pistolí a revolverů. 4. vyd. Praha: REBO, 2003. 272 s. ISBN 80-7234-173-1.

 PLÍHAL, Bohumil, BEER, Stanislav, KOMENDA, Jan, JEDLIČKA, Luděk, KUDA, Bohuslav. Balistika. [S-49] 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 2003. 282 s.

 ŠTOFKO, Hubert, PECH, Václav, EISENHAMMER, Petr, ZAPLETAL, Jaroslav. Metodika výuky základů střelby z ručních zbraní a ručních protitankových zbraní. [S-3212] 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2001. 104 s.

 ŠTOFKO, Hubert, PECH, Václav, EISENHAMMER, Petr, ZAPLETAL, Jaroslav. Metodika výuky pravidel střelby z ručních zbraní a ručních protitankových zbraní.
[S-3194] 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2001. 66 s.

 ŠTOFKO, Hubert, PECH, Václav, EISENHAMMER, Petr, ZAPLETAL, Jaroslav. Metodika základního výcviku ve střelecké přípravě I. [S-3157/1] 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2001. 216 s.

 ČERNÝ, Pavel, GOETZ, Michal. Manuál obranné střelby. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 211 s. ISBN 80-247-0739-X.

 HOLUB, Zdenko. Speciální střelecká příprava - Střelba Combat. [S-3215] 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 1993. 114 s.

 Česko. Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb. ze dne 18 února  2009 o střelných zbraních a střelivu (pod č. 48). In Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 16, s. 641 – 688.

 Česko. Nařízení vlády ČR č. 338 ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. In Sbírka zákonů ČR, částka 122, s. 7133 – 7135.

 Česko. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 369 ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazovaní typu zbraně nebo střeliva do kategorie. In Sbírka zákonů ČR, částka 130, s. 7701 – 7702.

 Česko. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 370 ze dne 26. července 2002 o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva. In Sbírka zákonů ČR, částka 130, s. 7703 – 7704.

 Česko. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 371 ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů. In Sbírka zákonů ČR, částka 130, s. 7705 – 7709.

 Česko. Vyhláška č. 384 Ministerstva vnitra ČR ze dne 6. srpna 2002 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. In Sbírka zákonů ČR, ročník 2002, částka 136, s. 7769 – 7807.

 Česko. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 493 ze dne 14. listopadu 2002 o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice. In Sbírka zákonů ČR, částka 172, s. 9658 – 9663.

 Česko. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 494 ze dne 18. listopadu 2002, kterou se zrušuje vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem. In Sbírka zákonů ČR, částka 172, s. 9663.

 Česko. Nařízení vlády ČR č. 315 ze dne 5. října 2011 o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E. In Sbírka zákonů ČR, částka 110, s. 3906 – 3909. ISSN 1211-1244.

Časopisy (Střelecká revue, Zbraně a náboje, ATM a další)

Internet

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet.

Forma výuky: P – přednáška, C – cvičení.