Charakteristika studijního předmětu – obor Bezpečnostní management, modul Ochrana obyvatelstva

(12. předmět z celkových 12)

Název studijního předmětu

Dějiny státu a státní správy

Typ předmětu Oborový předmět

dopor. ročník / semestr

1/2

Rozsah studijního předmětu

26

hod. za týden

2

kreditů

2

Jiný způsob vyjádření rozsahu

X

Způsob zakončení

Z

Forma výuky

P, Cv, S

Vztah předmětu k profilu absolventa

Student získá:

- znalosti: terminologie, základní síťové protokoly, základy obsluhy síťových prvků, problematiky bezpečnosti operačních systémů Windows;

- dovednosti: nastavení základních síťových zařízení s ohledem na bezpečnost a příslušné ověření, práce s nástroji pro správu bezpečnosti Windows, nastavování bezpečnostních funkcí, pravidel, zásad, politik, analýza záznamů o chodu systému a událostech;

- obecné způsobilosti: schopnost správně interpretovat nabyté poznatky a zavčas rozhodovat o náležitých opatření směřujících k organizaci maximálně efektivní kybernetické obrany včetně obnovy po havárii.

Další požadavky na studenta

Znalost základů teorie operačních systémů a jejich bezpečnosti. Všeobecná znalost problematiky počítačových sítí a jejich bezpečnosti.

Vyučující

garant předmětu: doc. PhDr. František Hanzlík, CSc. vyučující předmětu: Mgr. Aleš Binar

Stručná anotace předmětu

Seznámit studenty se základními principy fungování státní správy v demokratické společnosti a charakteristickými rysy totalitních ideologií umožňujícími pochopit jejich nebezpečnost pro společnost.Obsahová struktura předmětu:

  1. blok: Bezpečnostní hrozby informačním systémům a kybernetická obrana;
  2. blok: Počítačové sítě: modely, protokoly, základní monitorování;
  3. blok: Kryptografie, digitální certifikát, elektronický podpis;
  4. blok: Firewally, systémy detekce průniků, nástroje honeypot, penetrační testování;
  5. blok: Bezpečnost lokálních sítí a bezdrátových sítí;
  6. blok: Bezpečnost ve Windows a jejich bezpečnostní podsystém;
  7. blok: Přístupová známka a bezpečnostní deskriptory;
  8. blok: Autentizační protokoly Windows;
  9. blok: Bezpečnost souborů a adresářů Windows;
  10. blok: Audit ve Windows.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

6P+8Cv

hodin za semestr

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Seminární práce

Kontrola a hodnocení předložené práce vyučujcícím na základě stanovených kritérií.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Dostálek, L., Kabelová, A. Velký průvodce protokoly TPC/IP. Bezpečnost. 5. aktualizované vydání. ISBN: 978-80-251-2236-5. Computer Press. Praha 2008.

Dostálek, L., Vohnoutová, M. Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologií elektronického podpisu. 2. aktualizované vydání. ISBN: 978-80-251-2619-6. Computer Press. Praha 2010.

Stallings, W., Brown, L.: Computer Security. ISBN-13: 978-0136004240. Prentice Hall. 2008.

Cole, E., Krutz R.L., Conley, J. Network Security Bible. ISBN: 978-0470502495. Wiley. 2009.

Dočkal, J. Počítačové sítě 1: Část 1. 2002. Skriptum VA Brno. S 897/1a

Dočkal, J. Počítačové sítě 1: Část 2. 2002. Skriptum VA Brno. S 897/1b

JOHANSSON, J. M. Windows Server 2008 Security Resource Kit. 1st edition. Microsoft Press, 2008. ISBN 978-0735-6250-44.

TODOROV, Dobromir. Mechanics of User Identification and Authentication: Fundamentals of Identity Management. 1st edition. Auerbach Publications, 2007. ISBN 78-1420-0521-90.

SCAMBRAY, Joel. Hacking Exposed Windows: Microsoft Windows Security Secrets and Solutions. 3rd edition. McGraw-Hill Osborne Media, 2007. ISBN 978-0071-4942-67.

RUSSINOVICH, Mark – SOLOMON, David A. – IONESCU, Alex. Windows Internals: Including Windows Server 2008 and Windows Vista. 5th edition. Microsoft Press, 2009. ISBN 978-0735-6253-03.

Poznámky

Způsob zakončení: Z – zápočet; ZK – zkouška.

Forma výuky: P – přednáška, Cv – cvičení, S – seminář.