Poř. číslo

 

Číslo, název tématu

Počet

hodin

Druh výuky

1.

Poslání a úkoly orgánů veřejné správy a NNO v rámci logistické podpory bezpečnosti

2

P

 

2

Cvičení

(procvičování poznatků o poslání a úkolech orgánů veřejné správy a NNO  na případových studiích)

2

C

 

3.

Zdroje využitelné pro logistickou podporu bezpečnosti

4

P

 

4.

Cvičení

(procvičování poznatků o zdrojích v rámci logistické podpory bezpečnosti formou praktických případů a příkladů)

4

C

 

5.

Hospodářské opatření pro krizové stavy

2

P

 

6.

Cvičení

(procvičování poznatků o hospodářských opatřeních pro krizové stavy formou případových studií a s využitím informací o systému ARGIS)

4

C

 

7.

Legislativně vymezené postupy při obnově území

2

P

 

8.

Cvičení

(procvičování poznatků
o vymezených postupech na případových studiích z historických zkušeností vzniklých krizových situacích v ČR)

2

C

 

9.

Zásady obranného a civilně nouzového plánování

2

P

 

10

Cvičení

(procvičování zásad plánování v obraně a pro účely civilní nouzové ochrany)

2

C

 

 

CELKEM

26