Přednáška - Úvod do studia environmentální ekonomiky

Klikněte na odkaz Prednaska_1_ppt.pdf pro zobrazení souboru.

Cílem přednášky je definovat a objasnit základní pojmy (příroda, životní prostředí, faktory životního prostředí, ekologie) a s etapy vývoje vztahu člověka k životnímu prostředí.