Úkoly ke studiu 2

Otázky na cvičení (T12) Politické strany II

  1. Popište vybraný systém financování politických stan v zahraničí (např. USA, Velká Británie, Německo atd.)
  2. Jak jsou politické strany a jejich finance regulovány u nás a v zahraničí. Srovnejte.
  3. Jsou "skandály" dotýkající se financování politických stran pouze česká "rarita" nebo je to běžný jev  i jiných státech světa? Vyvraťe nebo potvrďte tuto otázku.
  4. Navrhněte možné obecné přístupy ke zlepšení systému financování politických stran u nás i ve světě.

Zroje:  Euro, Financovanie politický stran - seminárny buletín (www.transparency.sk), federální volební komise (USA) - www.fec.gov , Volební komise (Velká Británie) - www.electoralcommission.gov.uk , Kanada - www.elections.ca , Australská volební komise - www.aec.gov.au

Klíčová slova: základní principy budování systému financování politických stran, modely  aplikace pravidel, Agentury, FEC, EC, AEC, CCFP,  PACs,