Rozšiřující materiál

V kapitole (strana 1 - 4 dokumentu 1. část) z knihy1 jsou doplňující teoretickému základu environmentální ekonomiky.

V kapitole (strana 5 - 13 dokumentu 1. část) z knihy1 je detailně rozebrán a diskutován prolém Společenských nákladů Rolanda Coaseho. Kapitolu si nastudujte. Bude se Vám hodit při plnění úkolů na cvičení. Případné dotazy k problematice prokonzultujeme na cvičení.

V kapitole (strana 1 - 9 dokumentu 2. část) z knihy1 je analyzován problém společného vlastnicví (později byl pro tuto problematiku zaveden pojem veřejné statky). Kapitolu si nastudujte. Bude se Vám hodit při plnění úkolů na cvičení. Případné dotazy k problematice prokonzultujeme na cvičení.

1Zdroj: ŠAUER, P., LIVINGSTON, M. Ekonomie životního prostředí a ekologická politika. Praha:Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 1996, 203. ISBN: 80-902168-0-3.